phone-alt-solid copy

  تلفن

  051-35429000

  بازرگانی داخلی : 989335429000+

  بازرگانی خارجی : 989156007003+

  map-marker-alt-solid copy

  آدرس

  مشهد،بزرگراه آسیایی،بعد از سه راه فردوسی،کوچه کوی صنعت

  کد پستی : 935717434376

  clock-solid copy

  ساعات کاری

  روزهای شنبه تا پنجشنبه

  8:00 الی 15:00 

  phone-alt-solid copy

  تلفن

  051-35429000

  بازرگانی داخلی : 989335429000+

  بازرگانی خارجی : 989156007003+

  map-marker-alt-solid copy

  آدرس

  مشهد،بزرگراه آسیایی،بعد از سه راه فردوسی،کوچه کوی صنعت

  کد پستی : 935717434376

  clock-solid copy

  ساعات کاری

  روزهای شنبه تا پنجشنبه

  8:00 الی 15:00