phone-alt-solid copy

    تلفن

    051-35429000

    بازرگانی داخلی : 989335429000+

    بازرگانی خارجی : 989156007003+

    map-marker-alt-solid copy

    آدرس

    مشهد،بزرگراه آسیایی،بعد از سه راه فردوسی،کوچه کوی صنعت

    کد پستی : 935717434376

    clock-solid copy

    ساعات کاری

    روزهای شنبه تا پنجشنبه

    8:00 الی 15:00 

    phone-alt-solid copy

    تلفن

    051-35429000

    بازرگانی داخلی : 989335429000+

    بازرگانی خارجی : 989156007003+

    map-marker-alt-solid copy

    آدرس

    مشهد،بزرگراه آسیایی،بعد از سه راه فردوسی،کوچه کوی صنعت

    کد پستی : 935717434376

    clock-solid copy

    ساعات کاری

    روزهای شنبه تا پنجشنبه

    8:00 الی 15:00