چاپ هلیوگراور چیست ؟

سیستم چاپ هلیوگراور و یا چاپ گود یکى از بهترین سیستم هاى چاپ در دنیا محسوب مى شود. هلیوگراور(چاپ گود)عبارت است از: سیلندرهایى که طرح مورد نظر بر روى آن، به وسیله ی ماشین هاى لیزرى یا به وسیله ی شیمیایى به صورت گود ساخته مى شود.
در عمل چاپ،حفره ها و گودى هاى روى سیلندر پر از مرکب مى گردد و سطح سیلندر به وسیله ی تیغه دکتر بلید پاک و بعداً عمل چاپ انجام مى شود.
آماده سازى چاپ گود که تکامل همان کنده کارى روى فلز است امروزه بسیار پیشرفت کرده است. در حال حاضر در ایران ماشین های پیشرفته ای در حال کار است که با سیستم های کنترل انطباق که همان میزان کردن رنگ ها بر روی هم می باشد، سیستم کنترل غلظت مرکب بر روی آن ها نصب شده که می تواند حداکثر تا سرعت ۲۵۰ متر در دقیقه کار کند.

اجزاى متشکلۀ ماشین هلیوگراور

بعضى از ماشین هاى هلیوگراور شیت (ورق) به شیت، رول به شیت و رول به رول مى باشند.
در چاپ هلیوگراور عمل چاپ به صورت مستقیم صورت مى پذیرد و سیلندر حکاکى شده در وان مرکب به گردش در مى آید و به وسیله تیغه دکتربلید سطح آن برداشته مى شود و در گودى هاى سیلندر، مرکب باقى مى ماند. کاغذ و یا فویل،از بین سیلندر چاپ و سیلندر فشار مى گذرد. به وسیله اندازه هاى فشار که توسط اپراتور تنظیم مى شود از گودى ها برداشته مى شود و بلافاصله به وسیله بادگرم،خشک و به چاپ بعدى مى رود (منظور در کارهاى چند رنگ مى باشد).

اجزاى متشکله یک واحد ماشین هلیوگراور عبارت است از:

• آماده سازى سیلندر
• مرکب دان
• تیغه دکتر بلید یا راکل
• سیلندر فشار
• فن هاى خشک کننده مرکب
• سیستم رول بازکن و رول جمع کن

تیغه دکتر بلید (راکل) چیست و چه کاربردی در چاپ گود دارد ؟

تیغه دکتر بلید یا راکل، ورقه اى است فولادى که ضخامت آن برحسب اینکه بخواهند تمیز کارى را محکم یا نرم انجام دهند، متغیر است. این ضخامت در ماشین هاى روتاتیو ۱ الى ۲ میلى متر است. زاویه تیغه دکتر بلید معمولاً بین ۵۵ تا ۶۵ درجه نسبت به بازدهى رنگ مى باشد. روزبه روز ضخامت تیغه راکل را کمتر مى کنند تا فشار کمترى روى سطح سیلندر وارد کند. روى گراورهاى عمیق نیز از تیغه راکلى با ضخامت بیشتراستفاده مى کنند. صلابت و استحکام تیغه راکل را به وسیله افزودن یک یا چندین تیغه راک